ЗМЕНШЕННЯ СТАВКИ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬПунктом 10 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу встановлено, що за податковими зобов’язаннями з ПДВ, які виникли:

•    з 01.01.2011 р. до 31.12.2013 р. включно — ставка ПДВ становить 20%;

•    з 01.01.2014 р. — ставка ПДВ становитиме 17%.

Відповідно до п. 194.1.1 п. 194.1

ст. 194 Податкового кодексу ПДВ становить 17% бази оподаткування та додається до ціни товарів/послуг.

Отже, розмір основної ставки ПДВ, яка застосовуватиметься з 01.01.2014 р. до операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню на загальних підставах за нормами Податкового кодексу, становитиме 17%.

Як і при ставці 20%, податок у розмірі 17% розраховуватиметься від бази оподаткування, встановленої статтями 188 і 189 Податкового кодексу, та додаватиметься до ціни товарів/послуг. Будь-яких відмінностей застосування такої ставки або її визначення порівняно з правилами, встановленими Податковим кодексом щодо ставки 20%, не передбачено.

Згідно з п. 187.1 ст. 187 Податкового кодексу дата виникнення податкових зобов’язань з постачання товарів/послуг — дата виникнення права платника податку на віднесення сум податку до податкового кредиту визначається за правилом першої події, а саме:

•    або за датою списання коштів з банківського рахунку платника податку на оплату товарів (послуг)/датою зарахування коштів від покупця (замов-
ника) на банківський рахунок платника податку як оплата товарів/послуг;

•    або за датою відвантаження товарів (дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг)/датою отримання платником податку товарів (послуг).

Оскільки першою подією у випадку, наведеному у запитанні, є отримання попередньої оплати, то саме ця дата є датою виникнення податкових зобов’язань з постачання таких видань. А тому податкові зобов’язання визначатимуться за ставкою, яка була діючою на дату виникнення податкових зобов’язань. На суму коштів, що надійшли на поточний рахунок, складається податкова накладна з дотриманням вимог, встановлених ст. 201 Податкового кодексу, щодо її складання та реєстрації (у разі необхідності) у Єдиному реєстрі податкових накладних.

Враховуючи вищезазначене, а також те, що на дату виникнення податкових зобов’язань — 2013 р. (дату отримання попередньої оплати за передплату видання на 2014 р.) застосовується основна ставка ПДВ у розмірі 20%, оподаткування ПДВ таких операцій та визначення податкових зобов’язань відбуватимуться у 2013 р. за ставкою 20%.

Нарахування ПДВ за ставкою 17% та, відповідно, відображення податкових зобов’язань у податковій декларації з ПДВ здійснюватиметься у першому звітному (податковому) періоді, у якому така ставка застосовуватиметься, тобто за січень 2014 р.

Також слід нагадати, що умови та порядок віднесення сум ПДВ до податкового кредиту встановлено ст. 198 Податкового кодексу. Зокрема, згідно з п. 198.3 цієї статті податковий кредит звітного періоду складається з сум ПДВ, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою п. 193.1 ст. 193 цього Кодексу, протягом такого звітного періоду у зв’язку з:
•    придбанням або виготовленням товарів (у тому числі при їх імпорті) та послуг з метою їх подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку;

•    придбанням (будівництвом, спорудженням) основних фондів (основних засобів, у тому числі інших необоротних матеріальних активів і незавершених капітальних інвестицій у необоротні капітальні активи), у тому числі при їх імпорті, з метою подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку.

Відповідно до п. 198.2 ст. 198 Податкового кодексу датою виникнення права платника податку на віднесення сум податку до податкового кредиту вважається дата події, що відбулася раніше:

•    дата списання коштів з банківського рахунку платника податку на оплату товарів/послуг;

•    дата отримання платником податку товарів/послуг, що підтверджено податковою накладною.

За загальним правилом податкова накладна, видана платником податку, який здійснює операції з постачання товарів (послуг) на вимогу покупця, є підставою для нарахування сум ПДВ, що відносяться до податкового кредиту (п. 201.10 ст. 201 Податкового кодексу).

Нормами Податкового кодексу не передбачено проведення коригування податкового кредиту у разі переходу зі ставки ПДВ 20% на ставку 17%.
Сергій ТИМОШЕНКО, начальник відділу розгляду звернень з ПДВ Управління методології непрямих податків Департаменту координації нормотворчої та методологічної роботи з питань оподаткування Міністерства доходів і зборів України, та Олена ПРИЩЕПА, головний державний інспектор

ВИКОРИСТАНІ ДОКУМЕНТИ

Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-УІ

Опубліковано в журналі "Вісник" №20, травень 2013р.

Яндекс.Метрика